Zarząd Stowarzyszenia

1. Dariusz Patkowski - Przewodniczący Zarządu; e-mail: patkowskid@poczta.onet.pl
2. Emilia Wawrzonek-Rokita – Wiceprzewodniczący; e-mail: emilawa@o2.pl
3. Sebastian Prączko - Skarbnik; e-mail: biuro@primmo.com.pl
4. Monika Wcisło - Sekretarz ; e-mail: monika.wcislo8@wp.pl
5. Katarzyna Małysz - Członek Zarządu: e-mail: malysz.katarzyna@wp.pl

Komisja rewizyjna

Winnicki Błażej - Przewodniczący
Jarosław Leszczyński
Elżbieta Pyz

Sąd Koleżeński

Maliszewska Anna - Przewodniczący
Borysiewicz – Kozak Izabela
Kramski Przemysław
Sawicki Jerzy
Zawalski Aleksander

Komisje działające przy Stowarzyszeniu

KOMISJA ARBITRAŻOWA

Maliszewska Agnieszka – Przewodniczący
Byjoś Anna
Janicka Teresa
Janowski Tadeusz
Januszewski Zbigniew
Kowal Monika
Kowaluk Krystyna
Sawa Małgorzata
Szczepaniuk Magdalena
Szyndela Stanisław
Wojtaszek Anna

PEŁNOMOCNIK STOWARZYSZENIA DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH


Elżbieta Łukasik

PRZEDSTAWICIELE STOWARZYSZENIA W POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Anna Byjoś - Członek Komisji Arbitrażowej
Teresa Janicka - Członek Komisji Arbitrażowej
Krystyna Kowaluk - Członek Komisji Arbitrażowej
Monika Kowal- Członek Komisji Arbitrażowej
Anna Wojtaszek - Członek Komisji Arbitrażowej
Agnieszka Maliszewska - Członek Komisji Szkoleń
Barbara Budzyńska-Korulczyk - Członek Komisji Etyki

PRZEDSTAWICIELE STOWARZYSZENIA W KOMISJI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ


Zarządzenie nr 51 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej:
- Teresa Janicka
- Stanisław Szyndela

PRZEDSTAWICIELE STOWARZYSZENIA W PAŃSTWOWEJ KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ


Zarządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie odwołania i powołania Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej
- Marek Roszczewski
- Januszewski Zbigniew
STATUT Regionalnego Stowarzyszenia Przechowawców Majątkowych w Lublinie
http://valuers.pl/statut-rsrm-w-lublinie/