Szkolenia PFSRM

Informacje dotyczące szkoleń organizowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych znajdują się na stronie www.pfsrm.pl.

Wycena dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności– http://pfsrm.pl/edukacja/item/24-wycena-dla-potrzeb-zabezpieczenia-wierzytelnosci
Czynności rzeczoznawcy majątkowego jako biegłego sądowego - http://pfsrm.pl/edukacja/item/8-czynnosci-rzeczoznawcy-majatkowego-jako-bieglego-sadowego
Zachowania asertywne w pracy biegłego sądowego - http://pfsrm.pl/edukacja/item/18-zachowania-asertywne-w-pracy-bieglego-sadowego
Wycena nakładów dokonanych przez posiadaczy nieruchomości - http://pfsrm.pl/edukacja/item/28-wycena-nakladow-dokonanych-przez-posiadaczy-nieruchomosci
Analizy Rynku w wycenie nieruchomości w podejściu porównawczym dochodowym - http://pfsrm.pl/edukacja/item/47-analizy-rynku-w-wycenie-nieruchomosci-w-podejsciu-porownawczym-dochodowym
Wycena nieruchomości dla potrzeb skarbowo-podatkowych - http://pfsrm.pl/edukacja/item/25-wycena-nieruchomosci-dla-potrzeb-skarbowo-podatkowych\
Przygotowanie kandydatów do egzaminu państwowego na rzeczoznawcę majątkowego - http://pfsrm.pl/edukacja/item/4-przygotowanie-kandydatow-do-egzaminu-panstwowego-na-rzeczoznawce-majatkowego

Szkolenia PLANOWANE W 2018

Wyceny nieruchomości zabudowanych stacją paliw - http://pfsrm.pl/edukacja/item/46-wyceny-nieruchomosci-zabudowanych-stacja-paliw
Wycena ograniczonych praw rzeczowych – WARSZTATY - http://pfsrm.pl/edukacja/item/5-wycena-ograniczonych-praw-rzeczowych-warsztaty
Wycena dla potrzeb sprawozdań finansowych. Aktualne uregulowania i praktyczne przykłady - http://pfsrm.pl/edukacja/item/16-wycena-dla-potrzeb-sprawozdan-finansowych-aktualne-uregulowania-i-praktyczne-przyklady
Wycena nieruchomości w podejściu dochodowym - http://pfsrm.pl/edukacja/item/38-wycena-nieruchomosci-w-podejsciu-dochodowym