SZKOLENIA RSRM w Lublinie


Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych wypełniając dyspozycje wynikające z art. 175 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami organizuje w ramach stałego doskonalenia zawodowego, szereg szkoleń prowadzonych przez znane autorytety z dziedziny rzeczoznawstwa majątkowego, połączone z imprezami integracyjnymi.
Od 2018 r. prowadzona jest w tym zakresie ścisła współpraca ze Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach.
2023 r.
25 luty – 13 marca 2023 r.

„Wycena parków narodowych dla różnych celów. Rynek nieruchomości w Chile i Argentynie.” - szkolenie wyjazdowe.
17 – 18 marca 2023 r.

„Zasady działania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i Komisji Arbitrażowej – podobieństwa, różnice, konsekwencje” – Robert Dobrzyński,
„Rozliczanie nakładów w wybranych przypadkach sporów cywilnych” - Jacek Zyga,
„Prawo budowlane po nowelizacji” – Krystyna Król
Relacja ze szkoleń: (zdjęcia)

SZKOLENIA PFSRM

Lista szkoleń oferowanych przez Polską Federację Stowarzyszeń Majątkowych dostępna jest pod adresem:
https://pfsrm.pl/edukacja?filter=1&organizer_id=52

SZKOLENIA INNYCH ORGANIZACJI ZAWODOWYCH

Lista szkoleń oferowanych przez inne organizacje zawodowe, sfederowane w PFSRM dostępna jest pod adresem:
https://pfsrm.pl/edukacja?filter=1&organizer_id=53

AKTUALNOŚCI


XXX KRAJOWA KONFERENCJA RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH
– GDAŃSK 5 – 6 PAŹDZIERNIK 2023 r.
Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych i Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych zapraszają do zapoznania się z pierwszym komunikatem dotyczącym XXX Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych. Konferencja odbędzie się w Gdańsku w dniach 5-6 października 2023 r.