Informacje o Stowarzyszeniu

Rys historyczny

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie zostało założone w 1995 roku. Pierwszą przewodniczącą Zarządu nowopowstałego Stowarzyszenia była Beata Szykulska. W działaniach organizacyjnych dzielnie wspierali ją między innymi Jadzia Zielińska, Mirek Mucha, Aleksander Koper, Janusz Waciński, Bożena Martynowska. Nowopowstałe Stowarzyszenie, ze swoimi 37 członkami osobowość prawną uzyskało w dniu 2 czerwca 1995 roku.

Pierwsze spotkania założycieli Stowarzyszenia odbywały się w budynku Lubelskiej Szkoły Biznesu, następne w siedzibie SITRU przy ul. Chmielnej, by po 7 latach na stale ulokować biuro w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przy ul. Czechowskiej, gdzie do dziś odbywają się spotkania członków Stowarzyszenia. Przez cały okres funkcjonowania, Stowarzyszenie rosło w siłę, w 1999 roku przyłączyło się do nas Zamojskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych. Kolejnymi Przewodniczącymi Zarządu Stowarzyszenia byli Beata Szykulska, Jadwiga Zielińska, Piotr Walczyk, Marek Roszczewski, Zbigniew Januszewski oraz Janusz Czajecki.

Stowarzyszenie od początku powstania miało ambicję bycia organizacją elitarną, bowiem zgodnie ze Statutem Stowarzyszenia, jego członkami mogą być wyłącznie rzeczoznawcy majątkowi mający uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości. 

Mając na uwadze konieczność stałego podnoszenia poziomu wiedzy swoich członków, od początku działania jednym z głównych priorytetów w działalności Stowarzyszenia była organizacja różnego rodzaju szkoleń, konferencji i seminariów – wśród wykładowców, którzy gwarantowali wysoki poziom zajęć, gościliśmy wielu wybitnych specjalistów z dziedziny rzeczoznawstwa majątkowego, takich jak: Ewa Kucharska, Zdzisław Małecki, Mieczysław Prystupa, Jan Konowalczuk, Wacław Baranowski, Jerzy Filipiak, Anna Beer Zwolińska, Ryszard Cymerman, Piotr Cegielski, Monika Nowakowska, Jerzy Dąbek, Radosław Gaca i wielu innych. W 2005 roku Stowarzyszenie było organizatorem XIV Krajowej Konferencji Rzeczoznawców Majątkowych, o tematyce „Kierunki działań i rola rzeczoznawców majątkowych w rozwoju nowoczesnych systemów informacji o nieruchomościach”. Ranga poruszanych podczas konferencji zagadnień była na tyle ważna, iż znaczna część środowiska, uznała ją za przełomową dla ruchu zawodowego rzeczoznawców majątkowych. 

Członkowie Stowarzyszenia potrafią łączyć doskonalenie zawodowe z imprezami towarzyskimi, dlatego też zgodnie z dewizą, że najbardziej zbliżają ludzi wspólne przeżycia na gruncie towarzyskim, aby poznać tajniki zabytków i kultury zarówno polskiej, jak i naszych sąsiadów, Stowarzyszenie zorganizowało kilka wyjazdów tematycznych poza granice naszego kraju. Podczas tych wyjazdów doskonaliliśmy warsztat wyceny obiektów zabytkowych czy też mienia zabużańskiego: wycenę nieruchomości zabytkowych praktykowaliśmy w Pradze, Wiedniu i Budapeszcie, a tematykę wyceny mienia zabużańskiego przybliżyły rzeczoznawcom wycieczki po kresach wschodnich, ze zwiedzaniem Wilna, Lwowa i Kamieńca Podolskiego. Wyjazdy te były wielce przydatne i kształcące, przyczyniły się również do umocnienia wzajemnych relacji, zarówno na gruncie zawodowym, jak i towarzyskim. 

Zagraniczne wojaże nie przysłoniły jednak naszego malowniczego regionu, jakim jest Lubelszczyzna, z jeszcze nie „zadeptanym” Roztoczem. Do cyklicznych spotkań szkoleniowo–towarzyskich członków Stowarzyszenia, na stałe wpisały się dwie coroczne imprezy turystyczne: letnia - Rajd Roztoczański połączony ze spływem kajakowym po urokliwych rzekach Roztocza oraz zimowa - Kulig Rzeczoznawców Majątkowych.

Pierwsze letnie integracyjne spotkanie na łonie natury odbyło się na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim nad jeziorem Krasne, ale szczególną popularnością cieszą się spotkania na Roztoczu, które swoimi urokliwymi pejzażami oraz malowniczo wijącymi się rzekami, takimi jak Wieprz, czy Tanew zauroczyło wielu z naszych członków i ich przyjaciół. Nieocenionym znawcą i propagatorem tej krainy jest nasz kolega mieszkający w Zwierzyńcu Marian Koman. To z jego inicjatywy możemy poznawać naszą piękną lubelską krainę w trakcie organizowanych corocznie Roztoczańskich Rajdów Rzeczoznawców Majątkowych, na które składają się spływy kajakowe i wycieczki rowerowe połączone z poznawaniem pod nadzorem leśnika, tajników przyrody oraz gatunków drzewostanu. Dodać należy, że Roztoczański Park Narodowy, z uwagi na bogatą faunę i florę oraz zachowane fragmenty prastarej puszczy stanowi jeden z najcenniejszych zespołów przyrodniczych w Polsce. Spotkania te dostarczają niezapomnianych chwil, pozwalając na aktywny wypoczynek w czasie dnia, a wieczorem na spędzenie czasu przy ognisku, w miłej atmosferze, wymieniając się doświadczeniami zawodowymi.

Na miejsca corocznych zimowych spotkań wybierano różne lokalizacje - pierwszy Kulig Rzeczoznawców Majątkowych odbył się w Kazimierzu Dolnym, później wybierano coraz to nowe, nie mniej urokliwe miejscowości Lubelszczyzny, których w naszym regionie jest wiele - Krasnobród, Zwierzyniec i Susiec na Roztoczu, Serpelice na Podlasiu czy też Nałęczów bądź Kozłówkę pod Lublinem. Ze względu na kaprysy pogody, z kuligami różnie to bywało, czasem na płozach, czasem na kołach, bo nie zawsze dopisywał śnieg, ale zawsze z uśmiechem na ustach, w gorącej atmosferze. Po kuligu odbywa się uroczysta kolacja zakończona balem sprzyjającym integracji.

Dotychczasowe zarządy RSRM

19.06.2021

1. Dariusz Patkowski - Przewodniczący
2. Emilia Wawrzonek-Rokita - Wiceprzewodniczący
3. Sebastian Prączko - Skarbnik
4. Monika Wcisło - Sekretarz
5.Katarzyna Małysz - Członek Zarządu

16.06.2018-19.06.2021

1. Dariusz Patkowski - Przewodniczący
2. Agnieszka Maliszewska - Wiceprzewodniczący
3. Sebastian Prączko - Skarbnik
4. Monika Wcisło - Sekretarz
5. Emilia Wawrzonek-Rokita - Członek Zarządu

2015.06.30 - 16.06.2018

1. Janusz Czajecki - Przewodniczący
2. Jadwiga Zielińska-Mucha - Wiceprzewodniczący
3. Agnieszka Maliszewska - Sekretarz
4. Dariusz Tracz - Skarbnik
5. Jarosław Leszczyński - Członek Zarządu

2012.05.26 - 2015.05.30

1. Zbigniew Januszewski - Przewodniczący
2. Anna Wojtaszek - Zastępca Przewodniczącego
3. Andrzej Schein - Sekretarz
4. Małgorzata Szymańska - Skarbnik
5. Emilia Wawrzonek-Rokita - Członek Zarządu

2009.09.05 - 2012.05.26

1. Janusz Czajecki - Przewodniczący
2. Teresa Janicka - Zastępca Przewodniczącego
3. Emilia Wawrzonek-Rokita - Sekretarz
4. Dariusz Tracz - Skarbnik
5. Jarosław Leszczyński - Członek Zarządu

2006.06.24 - 2009.06.20

1. Zbigniew Januszewski - Przewodniczący
2. Janusz Czajecki - Zastępca Przewodniczącego
3. Teresa Janicka - Sekretarz
4. Dorota Barańska - Skarbnik do 2007.09.05
5. Stanisław Szyndela - Skarbnik od 2008.01.16
6. Jarosław Leszczyński - Członek Zarządu

2005.10.05 - 2006.06.24

1. Marek Roszczewski - Przewodniczący
2. Teresa Janicka - Zastępca Przewodniczącego
3. Dorota Barańska - Sekretarz

2003.06.28 - 2006.06.24

1. Piotr Walczyk - Przewodniczący (rezygnacja 2005.09.24)
2. Marek Roszczewski - Zastępca / p.o. Przewodniczącego (od 2005.10.05)
3. Teresa Janicka - Sekretarz
4. Dorota Barańska - Skarbnik
5. Beata Szykulska - Członek Zarządu (rezygnacja 2004.09.14)
6. Monika Kowal - Członek Zarządu od 2004.11.23 (rezygnacja 2005.09.28)

2001.06.23 - 2003.06.28

1. Jadwiga Zielińska - Przewodnicząca
2. Piotr Walczyk - Zastępca Przewodniczącej
3. Jolanta Saran - Sekretarz
4. Dorota Barańska - Skarbnik
5. Lech Wasilewski - Członek Zarządu ds. szkoleń

1999.06.26 - 2001.06.23

1. Jadwiga Zielińska - Przewodnicząca
2. Zbigniew Januszewski - Zastępca Przewodniczącej
3. Jolanta Saran - Sekretarz
4. Mirosław Mucha - Skarbnik
5. Lech Wasilewski - Członek Zarządu ds. szkoleń
6. Marian Pawlak - Prezes Zamojskiego SRM przyłączonego do RSRM w Lublinie dn. 1999.07.23

1997.06.21 - 1999.06.26

1. Beata Szykulska - Przewodnicząca
2. Jadwiga Zielińska - Zastępca Przewodniczącej
3. Janusz Waciński - Sekretarz
4. Jacek Kardaszewski - Skarbnik
5. Tadeusz Janowski - Członek Zarządu

Czerwiec 1995 - 1997.06.21

1. Beata Szykulska - Przewodnicząca
2. Jadwiga Zielińska - Zastępca Przewodniczącej
3. Mirosław Mucha - Sekretarz
4. Aleksander Koper - Skarbnik
5. Bożena Martynowska - Skarbnik od 1997.02.27
6. Janusz Waciński - Członek Zarządu ds. ekonom.