Opiniowanie

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 07/03/2017 z dn. 10.04.2017 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 06/03/2017 z dn. 13.03.2017 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 06/03/2017 z dn. 13.03.2017 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 05/03/2017 z dn. 21.03.2017 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 04/03/2017 z dn. 08.03.2017 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 01/01/2017 z dn. 04.01.2017 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 12/06/2016 z dn. 24.06.2016 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 11/04/2016 z dn. 05.05.2016 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 08/03/2016 z dn. 07.03.2016 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 07/02/2016 z dn. 22.02.2016 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami ).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 06/02/2016 z dn. 22.02.2016 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 05/02/2016 z dn. 28.01.2016 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 15/12/2015 z dn. 18.12.2015 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 13/11/2015 z dn. 01.12.2015 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 11/06/2015 z dn. 16.06.2015 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 09/03/2015 z dn. 01.04.2015 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 08/03/2015 z dn. 01.04.2015 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 02/01/2015 z dn. 14.02.2015 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 17/12/2014 z dn. 17.12.2014 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 16/12/2014 z dn. 03.12.2014 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).

Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie informuje, że w sprawie nr 12/07/2014 z dn. 30. 07. 2014 r. wydało ocenę negatywną o operacie szacunkowym (podstawa: art. 157 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami - Dz.U. z 1997 r. nr 115 poz. 741 - z późn. zmianami).