PFSRM - Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych – organizacja zawodowa zrzeszająca 25 regionalnych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych, reprezentujące ok. 4 tys. członków. Głównym celem działalności PFSRM jest tworzenie warunków do profesjonalnego rozwoju zawodowego rzeczoznawców. Federacja reprezentuje interesy środowiska w relacjach z instytucjami publicznymi oraz działa na rzecz rozwiązań legislacyjnych i stosowania zasad etycznych służących ułatwianiu i przejrzystości obrotu nieruchomościami -Link PFSRM
TEGOVA - The European Group of Valuers' Associations - Europejska Grupa Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych zrzeszająca 69 krajowych stowarzyszeń rzeczoznawców majątkowych z 37 krajów, reprezentujących 70 000 rzeczoznawców prowadzących działalność na własny rachunek lub zatrudnionych przez specjalistyczne firmy konsultingowe, firmy sektora prywatnego, departamenty rządowe lub instytucje finansowe, zarówno lokalne, jak i międzynarodowe - https://tegova.org/
RICS - jedna z najbardziej prestiżowych ogólnoświatowych organizacji zawodowych zrzeszających osoby związane z sektorem nieruchomości i budownictwa. „Royal Institution of Chartered Surveyors” – RICS to organizacja obejmująca obecnie rzeczoznawców z całego świata ze wszystkich dziedzin współdziałających w budownictwie i inwestycjach. Działając na terenie 146 krajów RICS jest wiodącą organizacją tego rodzaju na świecie świadczącą profesjonalne usługi właścicielom nieruchomości, inwestorom budownictwa, zarządzającym projektowaniem, bankom hipotecznym i pośredniczącym w obrocie nieruchomościami - https://www.rics.org/
SERWISY URZĘDOWE
• SEJM RP - www.sejm.gov.pl
• Rządowe Centrum Legislacji - https://legislacja.rcl.gov.pl/
• Urząd zamówień publicznych - https://www.uzp.gov.pl/
• Główny Urząd Statystyczny - https://stat.gov.pl/
• Zakład Ubezpieczeń Społecznych - www.zus.pl
• Ministerstwo rozwoju i technologii - https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia
• Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - https://www.gov.pl/web/rolnictwo/
• Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - https://www.gov.pl/web/kowr