Szkolenie w dniach 22 -23 lutego 2019r.

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie zaprasza na szkolenie warsztatowe organizowane wspólnie z Świętokrzyskim Stowarzyszeniem Rzeczoznawców Majątkowych w Kielcach, które odbędzie się w dniach 22 -23 lutego 2019r. w Kazimierzu Dolnym. więcej informacji tutaj
Karta zgłoszenia

Tematyka szkolenia (16 godzin) :

1.Wycena nieruchomości dla potrzeb ewidencji księgowej
4 godziny Wykładowca–dr Anna Beer-Zwolińska

2. Koncepcja wartości rynkowej w świetle nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami
8 godzin Wykładowca–prof. Ewa Kucharska-Stasiak

3. Służebność przesyłu–dylematy rzeczoznawcy majątkowego –studium przypadku
2 godziny Wykładowca–Janusz Czajecki

4. Nieruchomość drogowa –dylematy rzeczoznawcy majątkowego –studium przypadku
2 godziny Wykładowca–Zofia Guła