Deklaracja członkowska

Zarząd Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie zaprasza do członkostwa w Stowarzyszeniu, które funkcjonuje od 1995 roku i skupia wyłącznie rzeczoznawców majątkowych posiadających uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości nadane w trybie przepisów ustawy gospodarce nieruchomościami. RSRM w Lublinie posiada stałą siedzibę - biuro stowarzyszenia mieści się w budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie przy ulicy Czechowskiej 4, pokój 8. Co tydzień, w czwartek zbiera się Zarząd Stowarzyszenia. 

Stowarzyszenie dysponuje bogatą biblioteczka katalogów, czasopism, literatury fachowej, aktualnych przepisów prawnych i najnowszych publikacji interesujących nas rzeczoznawców (istnieje możliwość kserowania na miejscu, bowiem dysponujemy kserokopiarką). W miarę potrzeb, w sali konferencyjnej w budynku siedziby Stowarzyszenia odbywają się spotkania członków, które mają charakter szkoleniowo-warsztatowy - umożliwiają przekazywanie informacji o bieżących wydarzeniach dotyczących rzeczoznawców majątkowych, o nowościach z zakresu przepisów prawnych, wspólne dyskusje o nurtujących nas problemach, wymianę poglądów i doświadczeń związanych z pracą zawodową. Stowarzyszenie również organizuje szkolenia prowadzone przez znane autorytety z dziedziny rzeczoznawstwa majątkowego, połączone z imprezami integracyjnymi - dla członków Stowarzyszenia kalkulujemy minimalną opłatę uwzględniającą tylko niezbędne koszty. Ponadto istnieje możliwość dofinasowania uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez inne Stowarzyszenia.


Rzeczoznawcy majątkowi zainteresowani przystąpieniem do Stowarzyszenia proszeni są o wypełnienie deklaracji członkowskiej i dostarczenie jej osobiście lub przesłanie na adres: Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie, ul. Czechowska 4 pok. 8, 20-072 Lublin.Opłata "wpisowa" wynosi 200,00 zł, a miesięczne składki członkowskie 45,00 zł.
Nr konta RSRM w Lublinie: 72 1540 1144 2001 6403 4698 0002