Zarząd Stowarzyszenia

1. Janusz Czajecki - Przewodniczący Zarządu; e-mail: j.czajecki@o2.pl
2. Jadwiga Zielińska-Mucha - Wiceprzewodnicząca Zarządu; e-mail: j.zielinskamucha@gmail.com
3. Agnieszka Maliszewska - Sekretarz; e-mail: amaliszewska@poczta.fm
4. Dariusz Tracz - Skarbnik; e-mail: darek@cgis.pl
5. Jarosław Leszczyński - Członek Zarządu: e-mail: jleszczynski@born.lublin.pl

Komisja rewizyjna

Małgorzata Szymańska - Przewodnicząca
Dorota Barańska
Janusz Prączko

Sąd Koleżeński

Tadeusz Janowski - Przewodniczący
Anna Maliszewska
Magdalena Szczepaniuk
Emilia Wawrzonek-Rokita
Anna Wojtaszek

Komisje działające przy Stowarzyszeniu

KOMISJA ARBITRAŻOWA

Teresa Janicka - Przewodnicząca
Dorota Barańska
Anna Byjoś
Tadeusz Janowski
Zbigniew Januszewski
Krystyna Kowaluk
Andrzej Kupryjaniuk
Jarosław Leszczyński
Anna Maliszewska
Stanisław Szyndela
Dariusz Tracz
Emilia Wawrzonek-Rokita
Anna Wojtaszek

PEŁNOMOCNIK STOWARZYSZENIA DS. PRAKTYK ZAWODOWYCH
Agnieszka Maliszewska

Reprezentanci w Komisjach Krajowych

PRZEDSTAWICIELE STOWARZYSZENIA W MINISTERSTWIE INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

Zbigniew Januszewski - Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Marek Roszczewski - Członek Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej 

Janusz Czajecki - Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

Teresa Janicka - Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej

Jarosław Leszczyński - Członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej 


PRZEDSTAWICIELE STOWARZYSZENIA W POLSKIEJ FEDERACJI STOWARZYSZEŃ RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

Anna Byjoś - Czlonek Komisji Arbitrażowej 
Teresa Janicka - Czlonek Komisji Arbitrażowej 
Krystyna Kowaluk - Czlonek Komisji Arbitrażowej